Luyện từ và câu lớp 4 tuần 7 Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam

Mục Lục bài viết:


1. Bài soạn số 1
2. Bài soạn số 2

Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam, ngắn 1

Lời giải chi tiết

I – Nhận xét
Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây.
a) Tên người : Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.
b) Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm Cỏ Tây.
Trả lời:
– Về tên người, có ba tên người, tên hai tiếng, tên ba tiếng và bốn tiếng.
Tất cả đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
– Về tên địa lí có ba tên địa lí đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

II – Luyện tập
1. Viết tên em và địa chỉ gia đình
Trả lời:
Ví dụ:
Trần Thị Tú, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em
Trả lời:
Ví dụ:
– Phường Phú Khương, thị xã Bến Tre
– Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy
– Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

3. Viết tên và tìm trên bản đồ:
a) Các quận huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em
Trả lời:
a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
– Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
– Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em
– Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình
– Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam, ngắn 2

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) : Viết tên em và địa chỉ gia đình
Trả lời:
Trần Thị Tú, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) : Viết tên một số xã ( phường, thị trấn) ở huyện ( quận, thị xã, thành phố) của em
Trả lời:
– Phường Phú Khương, thị xã Bến Tre
– Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy
– Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

Câu 3 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4) :
Viết tên và tìm trên bản đồ:
a) Các quận huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em
Trả lời:
a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
– Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
– Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em
– Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình
– Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp các bài soạn để học tốt môn Tiếng Việt lớp 4

Soạn bài Lời ước dưới trăng, phần kể chuyện
Soạn bài Ở Vương quốc Tương lai, phần tập đọc

Soạn bài Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam trang 68 SGK Tiếng Việt 4, tập 1 sẽ hướng dẫn các em những quy tắc viết tên người, tên địa lí cho chính xác, qua đó các em có thể áp dụng vào quá trình viết bài và trong cuộc sống thường ngày.

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết