cachlam365.net cam kết tất cả thông tin về các dự án bất động sản/sản phẩm được cung cấp trên website đều chính xác, bao gồm: diện tích, địa chỉ, bảng báo giá, chính sách và chế độ ưu đãi,…

Trong trường hợp có bất kỳ sự điều chỉnh nào theo thị trường, cachlam365.net sẽ thông báo đến khách hàng kịp thời thông qua thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp khi đăng ký nhận báo gía và tư vấn.

Quy định sử dụng website

1. Phạm vi và đối tượng sử dụng
Quy định sử dụng website được áp dụng đối với các đối tượng là quản lý, vận hành, sử dụng, và cung cấp thông tin bao gồm:

Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu trên website;
Quản lý website;
Khách hàng đăng ký và tìm kiếm thông tin sản phẩm.
2. Chức năng và nhiệm vụ của website
Website cachlam365.net có những chức năng và nhiệm vụ chính sau:

Cung cấp thông tin dự án, các dòng sản phẩm về đặc sản vùng miền
Khách hàng dễ dàng tiếp cận với những thông tin mới nhất;
Khách hàng có thể liên hệ với cachlam365.net nếu như có nhu cầu biết thêm thông tin hoặc mua bán dự án các dòng sản phẩm.
3. Thông tin và địa chỉ đơn vị
Tên công ty: Công ty TNHH tư vấn bất động sản cachlam365.net.

Địa chỉ: Tây Sơn Thanh Xuan Ha Noi