Mẫu nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng

Nhận xét của chi ủy về lý lịch của người xin vào đảngNhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảngĐảng viên là những người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai Đảng tại cơ sở, tại nơi cư trú, thực thi những chức trách, trách nhiệm của mình để làm tròn chức trách cũng như tăng thêm uy tín cho Đảng. Bởi vậy, để được kết nạp vào Đảng, ứng viên phải được thẩm định và đánh giá rất khắc nghiệt về mọi mặt. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ gửi đến bạn mẫu nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin và đảng. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều có ích tới bạn đọc

Nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng

Theo quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổ chức Đảng là đội ngũ tên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam, có vai trò lãnh đạo trong sự phát triển đất nước. Chính vì thế, không phải ai cũng có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để được xem xét kết nạp đảng, cá nhân phải đáp ứng được những tiêu chí như sau:

Bạn đang đọc: Mẫu nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng

Advertisement

– Người được xét vào Đảng phải đủ 18 đến đủ 60 tuổi tại thời gian xem xét ;
– Cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước ;
– Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, chấp hành tốt kỷ luật, lao lý của đơn vị chức năng và giữ gìn tính đoàn kết trong Đảng .
Ngoài ra, tùy vào từng cơ quan, đơn vị chức năng cá thể xin vào Đảng hoàn toàn có thể sẽ phải cung ứng một số ít điều kiện kèm theo khác. Bên cạnh đó, cá thể được xem xét kết nạp Đảng phải trải qua quy trình thẩm tra lý lịch khắc nghiệt với chính bản thân và cả mái ấm gia đình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống …
Quy trình xem xét, kết nạp Đảng sẽ diễn ra như sau :
– Học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng ( tình cảm Đảng ) ;
Mẫu nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng
– Họp chi bộ và ra mắt vào Đảng ;
– Hoàn thiện hồ sơ đề xuất xét kết nạp Đảng ;
– Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng ;
– Xét kết nạp ;
– Tổ chức lễ kết nạp ;
– Chuyển Đảng chính thức .
Mời bạn tìm hiểu thêm mẫu nhận xét dưới đây :

ĐẢNG BỘ…………………………                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ…………………………

Số … … … … .. – BC / ĐU … … .. ngày … …. tháng … …. năm … … … …

BÁO CÁO

Advertisement

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;
Ngày … … …. tháng … … … .. năm … … … .., đảng uỷ … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đã họp để đánh giá và thẩm định việc kết nạp … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. vào Đảng .
Tổng số đảng uỷ viên … … … … … .. đ / c, xuất hiện : … … … … .. đ / c, vắng mặt : … … … … … … … … … .. đ / c .
Lý do vắng mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chủ trì hội nghị : … … … … … … … … … … … … …. Chức vụ … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thư ký hội nghị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau khi nghe báo cáo giải trình và luận bàn, đảng uỷ thống nhất Tóm lại về … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. như sau :

Về lý lịch:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Advertisement

Những ưu, khuyết điểm chính:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Về phẩm chất chính trị ; đạo đức, lối sống ; năng lượng công tác làm việc ; quan hệ quần chúng )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đào tạo hướng dẫn viết quy trình ISO 9001:2015 hiệu quả nhất

Advertisement

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận … … … … … … … … … … … … … … … … … .. báo cáo giải trình với đảng uỷ cơ sở … … … … … … … … … … … … .. xét kết nạp … … … … … … … … … … … … … .. vào Đảng Cộng sản Việt Nam .
Số đ / c ưng ý … … … …. ( đạt … … … % ) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không đống ý … … … … …. đ / c với nguyên do :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nơi nhận:
Đảng uỷ………….
lưu:…………..
T/M ĐẢNG UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)
– Lưu

Nhận xét của chi ủy về lý lịch của người xin vào đảng

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu nhận xét dưới đây :

Lễ kết nạp Đảng viên được tổ chức trong trường hợp nào?

Khi một người cung ứng đủ các điều kiện kèm theo về tuổi đời, trình độ học vấn, lý lịch … sẽ được xem xét kết nạp vào Đảng. Khi đó, chi bộ sẽ xét và ý kiến đề nghị kết nạp từng người một .
Khi có quyết định hành động của cấp ủy cấp trên thì Đảng viên dự bị sẽ được chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp cho từng người một. Nội dung này được pháp luật đơn cử tại Điều 5 Điều lệ Đảng :

Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ liên tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tân tiến .

Theo đó, chi bộ phải tổ chức triển khai lễ kết nạp cho Đảng viên trong thời hạn 30 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động kết nạp Đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền theo lao lý tại Điều 4 Quy định số 29 – QĐ / TW .
Ngoài ra, tại điểm c khoản 3.9 Điều 3 Hướng dẫn số 01 – HD / TW năm năm nay, việc tổ chức triển khai lễ kết nạp của người vào Đảng chuyển đến đơn vị chức năng công tác làm việc, học tập hoặc nơi cư trú mới trong cùng Đảng bộ cấp huyện ( thuộc khoanh vùng phạm vi chỉ huy của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp ) được thực thi như sau :
– Cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên xem xét, thông tin cho cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi .
– Cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên chuyển quyết định hành động kết nạp đến cấp ủy cơ sở nơi người vào Đảng chuyển đến để tổ chức triển khai lễ kết nạp cho Đảng viên .

Như vậy, việc tổ chức lễ kết nạp Đảng viên được thực hiện khi người có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng đáp ứng các điều kiện của Đảng viên.

Advertisement

Sau khi được kết nạp, Đảng viên dự bị sẽ phải rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân về đạo đức, lối sống… dưới sự giúp đỡ của Đảng viên chính thức trong thời gian 12 tháng trước khi được chuyển thành Đảng viên chính thức.
Trang trí lễ kết nạp Đảng thế nào là đúng chuẩn?

Việc trang trí, tổ chức triển khai lễ kết nạp cho Đảng viên dự bị được nêu đơn cử tại khoản 3.8 Điều 3 thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên của Hướng dẫn 01 – HD / TW .
Theo đó, nhu yếu chung với lễ kết nạp Đảng phải được tổ chức triển khai trang nghiêm và triển khai kết nạp với lần lượt từng Đảng viên dự bị. Đặc biệt, nếu tại buổi lễ kết nạp, chi bộ kết nạp từ hai người trở lên thì cũng tổ chức triển khai trong cùng một buổi nhưng vẫn phải bảo vệ kết nạp từng người một .
Việc trang trí lễ kết nạp cũng được lao lý chi tiết cụ thể tại Hướng dẫn này như sau :

Trang trí lễ kết nạp ( nhìn từ dưới lên ) : Trên cùng là khẩu hiệu “ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm ” ; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh quản trị Hồ Chí Minh ( bên trái ), ảnh Mác – Lênin ( bên phải ), tiêu đề : “ Lễ kết nạp đảng viên ” .

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng”. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như soạn thảo hồ sơ thành lập công ty, tra cứu quy hoạch xây dựng, dịch vụ luật sư thành lập công ty trọn gói giá rẻ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện về tuổi đời để kết nạp đảng viên là gì?

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).
– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.
Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:
+ Có sức khỏe và uy tín;
+ Đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;
+ Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Advertisement

Điều kiện về trình độ học vấn để kết nạp đảng viên là gì?

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.
Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

Đánh giá bài viết

Source: https://cachlam365.net
Category: Cách Viết

Advertisement
Advertisement