Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh - Ảnh 1.Cán bộ tuyển sinh tư vấn, giải đáp vướng mắc cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường CAND – Ảnh : Báo CANDQuá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT ) phát hành ( bản giấy hoặc bản điện tử ) và Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an phát hành, thí sinh sử dụng 1 số chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khi đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường CAND .Công an các đơn vị chức năng, địa phương hướng dẫn thí sinh ( gồm có cả chiến sỹ nghĩa vụ và trách nhiệm tại ngũ, học viên Trường Văn hóa không đủ điều kiện kèm theo xét tuyển đại học CAND nhưng có nguyện vọng xét tầm trung CAND ) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND đăng ký dự tuyển vào 1 tổng hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của 1 trường CAND .

Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp THPT. Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển được nêu. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).

Cán bộ tuyển sinh tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường CAND.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.

Trong quy trình kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần chú ý quan tâm, nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1. Thí sinh được kiểm soát và điều chỉnh tổng hợp môn xét tuyển với điều kiện kèm theo tổng hợp kiểm soát và điều chỉnh đạt điều kiện kèm theo sơ tuyển về học lực theo pháp luật và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổng hợp kiểm soát và điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND ( để các trường đại học có địa thế căn cứ kiểm dò ) .Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổng hợp kiểm soát và điều chỉnh ( trên tài liệu tuyển sinh của Bộ Công an ) mà tự ý kiểm soát và điều chỉnh tổng hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổng hợp đã đăng ký khởi đầu để xét tuyển. / .

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết