Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2021 như thế nào?

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là biểu mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc hoạt động và sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú, thao tác. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ gửi đến bạn mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2021. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều có ích tới bạn

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2021

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú là mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc hoạt động và sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú .

Đảng viên đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Và theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận vè nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

– Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú ;
Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2021
– Tiên phong gương mẫu thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; tuyên truyền, phổ cập, hoạt động mái ấm gia đình, bè bạn và nhân dân nơi cư trú thực thi các đường lối, chủ trương, chủ trương của đảng, pháp lý của nhà nước ;
– Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia góp phần quan điểm về các việc làm chung của địa phương đặc biệt quan trọng là các yếu tố bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố ;
– Tham gia vừa đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú ; tiếp tục giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác làm việc mặt trận để chớp lấy tình hình nhận dân, kịp thời phản ánh những quan điểm của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
– Tuyên truyền, hoạt động nhân dân tham gia góp phần quan điểm vào kiến thiết xây dựng đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính quyền sở tại cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên ;
– Tích cực tham gia và hoạt động thành viên trong mái ấm gia đình, bạn hữu và nhân dân tham gia vào các trào lưu thi đua ở địa phương, thiết kế xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư ;
– Báo cáo tác dụng triển khai trách nhiệm hàng năm và kịp thời báo cáo giải trình khi biến hóa nơi cư trú .
Vậy mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quyết định hành động 213 như thế nào ? Mời bạn theo dõi nội dung tiếp theo

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo quyết định 213

Mời bạn tìm hiểu thêm mẫu sau :

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ…………………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…,ngày…….tháng……năm………

PHIẾU NHẬN XÉT
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác làm việc mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … như sau :
1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú .

Nêu gương tốt ☐ Nêu gương ☐ Chưa nêu gương ☐

2. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân trên địa phận dân cư triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và các lao lý của địa phương nơi cư trú. Tham gia và hoạt động mái ấm gia đình tham gia các cuộc hoạt động, các trào lưu thi đua do địa phương phát động .

Gương mẫu đi đầu ☐ Gương mẫu ☐ Chưa gương mẫu ☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ ☐ Tham gia chưa đầy đủ ☐ Không tham gia ☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác làm việc mặt trận nơi cư trú để chớp lấy tình hình nhân dân ; phản ánh những quan điểm của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp quan điểm với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các việc làm chung của địa phương, nhất là những yếu tố bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố .

Thường xuyên, tích cực ☐ Thường xuyên ☐ Chưa thường xuyên ☐

5. Tuyên truyền, hoạt động nhân dân tham gia góp ý thiết kế xây dựng Đảng, thiết kế xây dựng chính quyền sở tại ở cơ sở ; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương. Vận động mái ấm gia đình và nhân dân thiết kế xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, thiết kế xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư .

Rất tích cực ☐ Tích cực ☐ Chưa tích cực ☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác làm việc biểu dương hoặc xem xét giải quyết và xử lý theo pháp luật so với đảng viên chưa triển khai tốt .

Biểu dương ☐ Không đề nghị ☐ Xem xét xử lý ☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2021″. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký bảo vệ thương hiệu, hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao, cấp phép bay flycam, hợp pháp hóa lãnh sự bộ ngoại giao, dịch vụ luật sư tư vấn ly hôn, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ luật sư thành lập công ty giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú là mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú.

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW dành cho những đối tượng nào? Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213 – QĐ / TW dành cho các chi bộ cơ sở nhận xét Đảng viên hoạt động và sinh hoạt nơi cư trú. Mẫu nêu ra những nhận xét rõ ràng về những hoạt động giải trí của Đảng viên nơi cư trú

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết