Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên chi tiết nhất

Đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên là gì ? Mục đích của đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên ? Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên 2021 ? Hướng dẫn viết đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên ? Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc học lại ? Quy trình thường thì về việc ĐK học lại tại các trường ĐH ?

Trong quy trình học tập, mà sinh viên, học viên hoàn toàn có thể không hoàn thành xong xong một môn học, hoặc không phân phối đủ điều kiện kèm theo của môn học, khi đó sinh viên sẽ phải học lại môn học đó. Theo lao lý của các trường ĐH, thì khi sinh viên, học viên học lại thì cần phải có đơn xin học lại. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ ra mắt và hướng dẫn viết đơn xin học lại.

1. Đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên là gì?

Đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên là văn bản do sinh viên, học viên viết gửi lên Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường để đăng ký về việc học lại môn học, học phần đã học nhưng chưa đạt điều kiện do nhà trường quy định.

2. Mục đích của đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên

Đơn xin học lại của sinh viên, học viên chỉnh để sinh viên biểu lộ mong ước được học lại môn học mình chưa đạt nhu yếu gửi lên Phòng Đào tạo của nhà trường, địa thế căn cứ vào đơn xin học lại này mà nhà trường sẽ được cho phép sinh viên học lại hay không và sắp xếp sinh viên vào lớp học tương thích.

3. Mẫu đơn xin học lại dành cho sinh viên, học viên

Mẫu đơn 1: Dành cho cá nhân sinh viên, học viên đăng ký học lại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi: – Phòng Quản lý Đào tạo ……….

– Giáo viên đảm nhiệm môn học … … … .. – Bộ Phận tài vụ … … … … …. Họ tên : … … … .. Ngày sinh : … … Địa chỉ … … Khoá : … … .. Khoa … … … .. Lớp … … … …. Mã sinh viên … … Xin ĐK học lại môn : … .. Số tín chỉ : … … … .. Học lại cùng lớp : … .. Buổi học : … …. Giảng đường : … …. Lý do học lại : … … …. Em xin cam kết lịch học này không bị trùng với các lịch học khác, em xin cam kết đóng học phí vừa đủ, tuân thủ mọi nội Quy, Quy chế của Khoa, của lớp tham gia học cùng. Em xin trân thành cảm ơn !

Ý kiến của phòng QLĐT&KH

( Ký và ghi rõ họ tên ) …., ngày … .. tháng … … năm 20 …

Người viết đơn

( Ký và ghi rõ họ tên )

Xác nhận của Bộ phận tài vụ

( Khi sinh viên nộp tiền học phí học lại ) … … …

Mẫu đơn 2: Áp dụng đối với các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm; Dành cho đăng ký theo nhóm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

… …, ngày … … tháng … .. năm … …

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………..

Em tên là : … … .. Ngày sinh : …. MSSV : … … … … Khoa : … … … …. Lớp : … … .. Khóa : …. Số điện thoại thông minh : … …. E-Mail : … … Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa … … .. Trong các học kỳ vừa mới qua, chúng em còn một số ít môn học chưa đạt nhu yếu. Sau khi nhận được thông tin của Văn phòng khoa về việc mở các lớp học trong học kỳ … .. năm học 20 …. – 20 …. nên chúng em viết đơn này để xin học lại … .. môn ( Ghi số môn ) có mở lớp học lại trong học kỳ … .. năm học 20 …. – 20 …. như sau :

TT MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ LƯỢNG SV

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời hạn học lớp, lịch kiểm tra và thi các môn ĐK trên trang nghiêm ; hoàn tất học phí các môn học lại đã ĐK theo đúng thời hạn pháp luật. Chúng em xin chân thành cảm ơn. … …., ngày … .. tháng … .. năm

Sinh viên đại diện 

( Ký rõ họ tên )

PHẦN BỔ SUNG

Em cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo thời khóa biểu, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường. Và em cam kết không có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy thời khóa biểu hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của trường về học lại.

Sinh viên cam kết

( Ký, ghi rõ họ tên )

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM

Môn:……. MSMH: ……..SL đăng ký:

KÝ TÊN CẢ 2 CỘT
TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP SỐ ĐT EMAIL Đăng ký môn học lại Cam kết tự giác theo dõi thông tin học lại ( theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước )

4. Hướng dẫn viết đơn xin học lại dành cho sinh viên học viên

Trong cả hai mẫu đơn cần ghi địa điểm, ngày tháng năm viết đơn. Phần họ tên, ngày sinh của sinh viên ghi theo Giấy khai sinh, hoặc Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân. Mã sinh viên ghi theo thẻ sinh viên của trường cấp .

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường cao đẳng, đại học, học viện

Địa chỉ của sinh viên ghi rõ số nhà, đường, thôn / xóm, xã / phường / thị xã, huyện / thành phố thường trực tỉnh, tỉnh / thành phố thường trực TW. Ghi lớp, Khoa, Chuyên ngành, ngành thì ghi theo lớp, khoa, chuyên ngành, ngành của sinh viên nộp đơn theo thẻ sinh viên. Ghi tên khoa, viện trực tiếp quản trị sinh viên Điện thoại, email liên hệ thì ghi số điện thoại thông minh cá thể đang sử dụng. Ghi rõ kì học, năm học ĐK học lại, ví dụ : học kỳ II năm học 2020 – 2021 Tiếp đó sinh viên cần ghi tên môn học mà sinh viên ĐK học lại, số tín chỉ của môn ĐK học lại, lớp, buổi học, phòng học ( Giảng đường ) của môn học ĐK học lại. Lý do ĐK học lại thì hoàn toàn có thể là do không cung ứng đủ số buổi trong lần học trước, điểm tổng kết chưa đạt nhu yếu, điểm dưới trung bình, …. Tại mẫu đơn số 2 thì cần quan tâm việc điền bảng tại phần phụ lục, tránh nhầm lẫn giữa sinh viên này với sinh viên kia .

Xem thêm: Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

5. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc học lại

Quyết định số 43/2007 / QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định giảng dạy Đại Học và CĐ hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, thì việc học lại được pháp luật như sau :

“Điều 12. Đăng ký học lại

1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải ĐK học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. 2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải ĐK học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương tự khác. 3. Ngoài các trường hợp pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sinh viên được quyền ĐK học lại hoặc học đổi sang học phần khác so với các học phần bị điểm D để cải tổ điểm trung bình chung tích góp. ” Theo đó, cách tính điểm nhìn nhận bộ phận, điểm học phần phân loại A, B, C, D, F được pháp luật tại Điều 22 của Quyết định nay, theo đó điểm nhìn nhận được tính như sau : – Điểm nhìn nhận bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 ( từ 0 đến 10 ), làm tròn đến một chữ số thập phân. – Điểm học phần là tổng điểm của tổng thể các điểm nhìn nhận bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau :

Xem thêm: Đánh giá về tình trạng tệ nạn xã hội của sinh viên hiện nay

+ Loại đạt : A ( 8,5 – 10 ) tương tự với Giỏi ; B ( 7,0 – 8,4 ) tương tự với Khá ; C ( 5,5 – 6,9 ) tương tự với Trung bình và D ( 4,0 – 5,4 ) tương tự với Trung bình yếu + Loại không đạt : F ( dưới 4,0 ) tương tự với Kém + Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức nhìn nhận được sử dụng các ký hiệu sau : I : Chưa đủ tài liệu nhìn nhận. và X : Chưa nhận được hiệu quả thi. + Đối với những học phần được nhà trường được cho phép chuyển điểm, khi xếp mức nhìn nhận được sử dụng ký hiệu R viết kèm với tác dụng. – Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được vận dụng cho các trường hợp sau đây : + Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm nhìn nhận bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có nguyên do phải nhận điểm 0 ; + Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các tác dụng nhìn nhận bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên được cho phép nợ ; + Chuyển đổi từ các trường hợp X qua .

Xem thêm: Những yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc học của bản thân

– Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn vận dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định hành động phải nhận mức điểm F. Từ các pháp luật trên, thì hoàn toàn có thể thấy sinh viên, học viên phải ĐK học lại khi : – Điểm học phần là F ( dưới 4,0 ) – Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm nhìn nhận bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có nguyên do phải nhận điểm 0 – Trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định hành động phải nhận mức điểm F.

6. Quy trình thông thường về việc đăng ký học lại tại các trường đại học

Hiện nay, các trường ĐH đều các lao lý riêng về trình tự, thủ tục ĐK học lại, nhưng hầu hết đều có các bước cơ bản sau : – Khi kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên, học viên vào trang cá thể kiểm tra các học phần phải học lại, các học phần điểm thấp để xem xét xem học phần nào cần ĐK học lại, học phần nào cần học cải tổ.

Trên danh sách các học phần phải học lại, sinh viên, học viên viết đơn đăng ký học lại, học cải thiện theo mẫu và nộp tại phòng Đào tạo Đại học

– Dựa trên kế hoạch huấn luyện và đào tạo toàn trường, phòng Đào tạo Đại học giám sát và lập kế hoạch học lại, học cải tổ ( học theo kế hoạch, học ghép hoặc học theo nhu yếu ) gửi về các Khoa, Bộ môn và thông tin cho sinh viên, học viên qua số điện thoại thông minh ( nếu học theo nhu yếu ). Sinh viên, học viên theo dõi lịch học trên trang cá thể ( so với học lại theo kế hoạch, học ghép ) hoặc liên hệ phòng Đào tạo Đại học ( so với học theo nhu yếu ) và thực thi kế hoạch học tập. Tùy từng trường ĐH là kế hoạch học lại, học cải tổ cho sinh viên, học viên được sắp xếp vào học kỳ hè, học kỳ phụ hoặc trong học kỳ chính của nhà trường.

Source: https://morave.info
Category: Cách Viết