Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy may brother GS2700 và AS2730S – Tài liệu text

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy may brother GS2700 và AS2730S

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.28 MB, 20 trang )

Hướng Dẫn
Sử Dụng
Nhanh
Máy May Điện Tử
GS2700
Vui lòng truy cập website http://solutions.brother.com để được hỗ trợ thêm về thông tin
sản phẩm và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQs).
3
CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY MAY. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5
BẢNG HƯỚNG DẪN KẾT HP KIM, CHỈ, VẢI. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
ĐÁNH SUỐT. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7
LẮP SUỐT CHỈ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
XỎ CHỈ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10
ĐỘ CĂNG CHỈ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
CÁCH LẮP KIM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13
HƯỚNG DẪN THAY CHÂN VỊT. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14
HƯỚNG DẪN LÀM KHUY VÀ NÚT. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15
BẢO DƯỢNG VÀ VỆ SINH MÁY MAY. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17
NỘI DUNG
4
CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY MAY
Ngăn đựng phụ kiện kèm theo.
Chân vòt.
Cần đảo mũi.
Nút chọn đường may.
Ốc điều chỉnh khuy.
Công tắc nguồn và đèn may.
Giắc cắm / ổ cắm bàn đạp.
Bánh đà (trục quay).

Bộ phận đánh suốt lắp vào thuyền.
Núm xoay điều chỉnh độ dài mũi may.
Trục giữ ống chỉ.
Núm xoay điều chỉnh độ rộng mũi may.
Núm xoay điều chỉnh độ căng chỉ.
Móc dẫn chỉ.
Cần lấy chỉ.
Bộ phận cắt chỉ.
Bộ phận xỏ kim.
Bộ phận lắp suốt nhanh.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cần điều chỉnh chân vòt.
19

Cần vặn làm khuy.
20
Hạ cần vặn làm khuy để tiến hành làm khuy.
Bàn đạp.
21
Nhấn vào cần đảo mũi để may mũi đảo.
20
21
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP
5
Danh sách lỗi
Nguyên nhân Cách xử lý
Ống suốt chỉ đang nằm bên phải. Chuyển ống suốt chỉ sang bên trái.
Bật công tắc nguồn. Công tắc nguồn tắt.
Không sử dụng bàn đạp đúng cách.
Lắp sai kim.
Kim bò hư hoặc mòn.
Cỡ kim, chỉ và vải không phù hợp.
Chỉ bò rối.
Lắp suốt chỉ sai.
Suốt chỉ bò trầy xước hoặc không
quay đều.
Độ căng chỉ không phù hợp.
Xỏ sai chỉ trên.
Chỉ trên bò rối.
Chỉ trên quá chặt.
Kim bò hư hoặc mòn.
Sử dụng bàn đạp đúng cách.
Tiến hành thay mới suốt chỉ.
Điều chỉnh lại độ căng chỉ.

Tiến hành xỏ chỉ lại đúng cách.
Tiến hành xỏ chỉ và lắp lại suốt chỉ
đúng cách.
Đứt chỉ trên.
Xỏ chỉ sai hoặc lắp suốt chỉ sai.
Cỡ kim, chỉ và vải không phù hợp.
Xỏ chỉ sai.
Tiến hành lắp lại kim đúng cách.
Tiến hành thay kim mới.
Gỡ lại chỉ bò rối.
Lắp lại suốt chỉ đúng cách.
Xỏ lại chỉ trên đúng cách.
Gỡ lại chỉ bò rối.
Điều chỉnh lại độ căng chỉ.
Tiến hành thay kim mới.
Cỡ kim, chỉ và vải không phù hợp.
Bỏ mũi.
Tiến hành lắp lại kim đúng cách.
Lắp sai kim.
Tiến hành thay kim mới.
Kim bò hư hoặc mòn.
Cỡ kim, chỉ và vải không phù hợp.
Gãy kim.
Chỉ dưới bò
rối hoặc đứt.
Nhăn vải.
Máy may không
hoạt động.
Chọn loại kim và chỉ phù hợp với
loại vải.

Chọn loại kim và chỉ phù hợp với
loại vải.
Chọn loại kim và chỉ phù hợp với
loại vải.
Chọn loại kim và chỉ phù hợp với
loại vải.
Nếu máy may ngừng hoạt động, hãy tham khảo các sự cố sau đây trước khi yêu cầu sửa chữa.
Nếu cần trợ giúp thêm, bạn có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp và mẹo xử lý sự cố trên
trang Brother Solutions Center tại đòa chỉ http://solutions.brother.com. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy
liên hệ đại lý bán lẻ hoặc trung tâm dòch vụ ủy quyền gần nhất.
Không sử dụng
được chức năng
xỏ chỉ.
Nâng kim lên bằng cách xoay bánh
đà về phía bạn sao cho đường đánh
dấu trên bánh đà hướng lên trên.
Vò trí kim không đúng.
Tiến hành lắp lại kim đúng cách.
Lắp sai kim.
BẢNG HƯỚNG DẪN KẾT HP KIM, CHỈ, VẢI
6
Điều chỉnh lại độ căng chỉ.
Chọn loại kim và chỉ phù hợp với
loại vải.
Khi tiến hành may, cần lựa chọn loại kim phụ thuộc vào chất liệu vải và độ dày của chỉ.
Dựa vào bảng dưới đây để lựa chọn đúng loại kim và chỉ phù hợp với chất liệu vải bạn may.
Độ căng chỉ không phù hợp.
Chỉ bò rối. Gỡ lại chỉ bò rối.
Đường may xấu.
Danh sách lỗi Nguyên nhân Cách xử lý

Mũi may quá ngắn.
Vò trí bàn lừa không đúng.
Cỡ kim, chỉ và vải không phù hợp.
Vải không ăn chỉ.
Chỉ bò rối.
Tăng độ dài mũi may.
Gạt nút điều chỉnh bàn lừa sang bên
phải (nhìn từ phía sau máy).
Gỡ lại chỉ bò rối.
Kim số 14 – 16
Chất liệu
vải dày
Vải Jean
Vải nhung
Kaki
50-60
30-50
Chỉ tổng hợp
Chất liệu vải
Chỉ
Kích cỡ kim
Loại chỉ Kích cỡ
Chất liệu vải
trung bình
Vải cotton
60–90
50
Kim số 11 – 14
Kim số 9 – 11
Chỉ tổng hợp

Chất liệu
vải mỏng
Vải thun
Vải voan
60–90
50
Chỉ tổng hợp
Vải satanh
Lưu ý
Chọn đúng loại kim, chỉ và vải theo bảng hướng dẫn trên. Nếu chọn không đúng như khi may
vải dày (như vải jean) bằng kim nhỏ (như loại kim số 9-11), kim sẽ bò cong hoặc gãy. Ngoài ra,
đường may sẽ không đều, nhăn vải hoặc bò bỏ mũi.
7
ĐÁNH SUỐT
Đặt cuộn chỉ vào trục giữ ống chỉ.
1
1
Bật công tắc nguồn máy may.
5
6
3
2
Tay phải giữ sợi chỉ, tay trái móc sợi chỉ đi
qua móc dẫn chỉ. Sau đó cuộn sợi chỉ xung
quanh đóa căng chỉ và luồn chỉ vào hoàn
toàn.
Luồn đầu sợi chỉ vào lỗ nhỏ trên suốt chỉ
từ trong ra ngoài suốt.
Một tay giữ đầu sợi chỉ, sau đó nhẹ nhàng
nhấn bàn đạp để sợi chỉ được cuốn vào

suốt chỉ vài lần. Sau đó ngừng may.
4
Đặt suốt chỉ vào ống suốt chỉ sau đó gạt
ống suốt chỉ sang phải. Vặn suốt chỉ theo
chiều kim đồng hồ cho đến khi lò xo trên
ống suốt chỉ khớp vào đường rãnh trên
suốt chỉ.
Đóa căng chỉ
1
Lò xo trên ống suốt chỉ
1
Đường rãnh
2
7-10 cm (3-4 inch)
3
Luồn chỉ vào
hoàn toàn.
Đóa căng chỉ
1
1
Ống suốt chỉ
Suốt chỉ
3
3
1
2
3
2
2
1

1
7
Cắt bỏ phần chỉ thừa ở phía trên suốt chỉ.
8
Chừa sợi chỉ khoảng 1 cm (1/2 inch) tính
từ lỗ trên suốt chỉ.
8
Nhấn bàn đạp để bắt đầu may.
1cm (1/2 inch)
1
1
1
Suốt chỉ đúng
2
Suốt chỉ bò lỗi
1
2
LƯU Ý
Trong quá trình đánh suốt, thao tác sai sẽ
làm cho suốt chỉ quá chặt hoặc quá lỏng
sẽ dẫn đến việc gãy kim khi may.
1
2
LẮP SUỐT CHỈ
9
Nếu khi lắp suốt, chỉ không được luồn qua
lò xo điều chỉnh độ căng chỉ trên hộp
đựng suốt chỉ, có thể dẫn đến độ căng chỉ
không đúng.
1

Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đà
ngược chiều kim đồng hồ và nâng cần
điều chỉnh chân vòt lên.
Trượt nắp đậy suốt chỉ sau đó nhấc lên để
tháo nắp đậy ra.
2
Lắp suốt chỉ vào để đảm bảo đầu sợi chỉ
nằm ở vò trí theo hướng mũi tên trong
hình vẽ.
Nắp đậy suốt chỉ
1
1
Lò xo điều chỉnh độ căng chỉ
1
3
Tay phải giữ nhẹ suốt chỉ, tay trái kéo sợi
chỉ luồn qua đường rãnh như hình vẽ.
4
1
5
Lắp lại nắp đậy suốt chỉ đúng vò trí bằng
cách lắp phần nhô ra khớp với đường
rãnh rồi đẩy vào để cố đònh nắp đậy.
Đường rãnh
1
Phần nhô ra
2
XỎ CHỈ
Cần lấy chỉ
1

Cần điều chỉnh chân vòt
1
Lò xo
1
1
1
3
10
Tắt công tắc nguồn máy may.
2
Nâng cần điều chỉnh chân vòt lên.
4
Đặt cuộn chỉ vào trục giữ ống chỉ.
6
Xỏ chỉ theo chỉ dẫn trong hình minh họa.
7
Đảm bảo đưa chỉ lên móc qua cần lấy chỉ
và luồn sang trái như hình minh họa.
5
Tay phải giữ sợi chỉ, tay trái móc sợi chỉ đi
qua móc dẫn chỉ.
Trục giữ ống chỉ
1
Móc dẫn chỉ (phía sau)
2
Móc dẫn chỉ (phía trước)
3
Cần lấy chỉ
4
Dấu trên bánh đà

5
Dấu trên bánh đà
1
Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đà
ngược chiều kim đồng hồ để dấu trên
bánh đà hướng lên trên.
1
2
2
3
4
5
1
1
1
1
Móc kẽm ở trụ kim
1
Tay trái giữ sợi chỉ, tay phải luồn chỉ ra
sau móc kẽm ở trụ kim.
Nếu máy may có bộ phận xỏ kim, hãy
dùng bộ phận này để xỏ chỉ vào kim.
Lưu ý
Trước khi xỏ chỉ, đảm bảo nâng cần điều
chỉnh chân vòt và cần lấy chỉ lên.
Xỏ chỉ không đúng có thể gây ra các sự cố
khi may.
11
8
Móc chỉ vào móc kẽm ở trụ kim.

9
Xỏ chỉ vào kim từ phía trước ra sau, chừa
một đoạn chỉ khoảng 5 cm (2 inch).
5 cm (2 inch)
1
1
Lưu ý
Nên thử trên vải để kiểm tra độ căng chỉ
trước khi may lên sản phẩm.
Lưu ý
Nếu lắp suốt chỉ không đúng cách, chỉ
trên có thể quá chặt. Trong trường hợp
này, lắp lại suốt chỉ.
Lưu ý
Nếu xỏ chỉ trên không đúng cách, chỉ trên
có thể quá lỏng. Trong trường hợp này, xỏ
lại chỉ trên.
12
Độ căng chỉ có ảnh hưởng đến chất lượng đường may. Cần điều chỉnh độ căng chỉ phù hợp mỗi khi
thay đổi loại vải hoặc chỉ.
Mặt ngoài
1
1
Mặt trong
2
2
Chỉ trên
3
3
Chỉ dưới

4
4
Độ căng chỉ đúng rất quan trọng nên không
để độ căng chỉ quá lớn hoặc quá nhỏ vì sẽ
ảnh hưởng đến đường may và có thể làm
nhăn vải.
1
Độ căng chỉ thích hợp
Xuất hiện nốt khóa chỉ ở mặt ngoài vải.
2
Chỉ trên quá chặt
Xuất hiện nốt khóa chỉ ở mặt trong vải.
3
Chỉ trên quá lỏng
Giảm độ căng chỉ bằng cách vặn núm điều
chỉnh độ căng chỉ sang số nhỏ hơn.
4
Điều chỉnh
Tăng độ căng chỉ bằng cách vặn núm điều
chỉnh độ căng chỉ sang số lớn hơn.
Điều chỉnh
5
ĐỘ CĂNG CHỈ
Mặt ngoài
1
1
Mặt trong
2
2
Chỉ trên

3
3
Chỉ dưới
4
4
Xuất hiện
nốt khóa
chỉ ở mặt
ngoài vải.
5
Mặt ngoài
1
Mặt trong
2
Chỉ trên
3
Chỉ dưới
4
Xuất hiện
nốt khóa
chỉ ở mặt
trong vải.
5
5
1
2
3
4
5
1

2
13
Cần điều chỉnh chân vòt
1
Tua vít
1
Chốt giữ kim
2
Kim
3
Ốc cố đònh kim
1
Tua vít
2
1
2
4
Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đà
ngược chiều kim đồng hồ để dấu trên
bánh đà hướng lên trên.
3
Hạ cần điều chỉnh chân vòt xuống.
Tay trái giữ kim, tay phải dùng tua vít mở
ốc cố đònh kim ngược chiều kim đồng hồ
để tháo kim ra ngoài.
5
Lắp kim bằng cách đẩy kim từ dưới lên
cho đến khi kim chạm tới chốt giữ kim.
Sau đó dùng tua vít siết chặt ốc cố đònh
kim.

Thao tác lắp kim đôi tương tự.
CÁCH LẮP KIM
Tắt công tắc nguồn máy may.
Không vặn tua vít quá mạnh trong khi
tháo hoặc lắp ốc cố đònh kim vì có thể
làm hỏng các bộ phận của máy may.
1
1
2
3
Đường rãnh
1
Chốt
2
2
Nút tháo chân vòt
1
Bộ phận cố đònh chân vòt
Chân vòt
1
14
2
3
Tắt công tắc nguồn máy may.
Nâng cần điều chỉnh chân vòt lên.
Hướng lắp chân vòt.
5
Hạ cần điều chỉnh chân vòt xuống và lắp
chân vòt vào đường rãnh. Nếu chân vòt
được lắp đúng vò trí, chốt chân vòt sẽ kêu

tách.
Nhấn nút tháo chân vòt ở phía sau bộ
phận cố đònh chân vòt để tháo chân vòt ra
ngoài.
Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đà
ngược chiều kim đồng hồ để dấu trên
bánh đà hướng lên trên.
4
Đặt chân vòt bên dưới sao cho chốt chân
vòt và đường rãnh khớp với nhau.
HƯỚNG DẪN THAY CHÂN VỊT
LƯU Ý
Nếu không lắp chân vòt đúng hướng, kim
sẽ bò cong hoặc gãy gây thương tích do
kim chạm vào chân vòt.
1
1
2
2
3
3
1
1
15
Khuy (dùng chân vòt A)
Đánh dấu trên vải
1
Dụng cụ đo kích thước nút
1
Khuy (dùng chân vòt A)

2
Đánh dấu trên vải
1
Cần vặn làm khuy
1
Dấu trên chân vòt
2
1
Dùng phấn đánh đấu vò trí và độ dài khuy
trên vải.
2
Lắp chân vòt “A” và vặn nút chọn đường
may để làm khuy.
HƯỚNG DẪN LÀM KHUY VÀ NÚT
6
Kéo cần vặn làm khuy xuống dưới và đẩy
nhẹ về sau.
3
Mở dụng cụ đo kích thước nút để đặt nút
vào.
4
Luồn chỉ trên qua lỗ ở chân vòt.
5
Cần may lược trước.
Hạ chân vòt xuống để căn các dấu ở chân
vòt với dấu trên vải.
1
2
Tăng đường kính và độ dày nút, sau đó điều
chỉnh kích thước của dụng cụ đo theo độ

dài của nút.
(Khoảng cách giữa các điểm đánh dấu trên
thước của chân vòt là 5mm (3/16 inch)).
Ví dụ: Một nút có đường kính 15mm (9/16
inch) và dày 10mm (3/8 inch), kích thước
khuy phù hợp trên dụng cụ đo là 25mm (1
inch).
Nếu nút không vừa với thước đo
Thước trên
chân vòt
1
Độ dày khuy
2
5mm (3/16 inch)
3
1
2
3
10 mm (3/8 inch)
1
1
15 mm (9/16 inch)
2
2
1
2
1
Đặt nút nằm trên vải và bên dưới chân vòt
như hình vẽ và đảm bảo kim không bò lệch
ra ngoài lỗ nút. Nếu kim lệch ra ngoài lỗ

nút, làm lại bước .
Tắt công tắc nguồn máy may.
2
7
4
8
16
Tiến hành may từ từ khoảng 10 mũi.
Dùng kéo cắt chỉ trên và chỉ suốt ở đầu
mũi may.
3
Lắp chân vòt “M” vào máy may.
1
1
Đo khoảng cách giữa khuy và dấu trên
vải.
Sau đó điều chỉnh độ rộng mũi phù hợp
với khoảng cách của lỗ nút.
Kéo sợi chỉ ở đầu mũi may vào mặt trong
vải, sau đó buộc chặt với suốt chỉ.
Lắp tấm kim loại ở trụ kim.
5
Bật công tắc nguồn máy may.
6
Nút (dùng chân vòt M)
7
Giữ nhẹ sợi chỉ và bắt đầu may.
8
Đường may của khuy theo thứ tự như hình
vẽ.

1
3
2 4
17
1
Tắt máy may và rút phích cắm điện.
2
Nhấc kim và chân vòt lên trên.
3
Tháo kim và chân vòt bằng tua vít.
Vệ sinh máy
Bảo dưỡng máy
Nghiêm cấm tra dầu vào máy may
Chú ý khi cất giữ máy may
BẢO DƯỢNG VÀ VỆ SINH MÁY MAY
Đảm bảo rút phích cắm của máy may ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh, nếu không có thể gây nguy
hiểm do điện giật.
Lưu ý
Để kéo dài thời gian sử dụng máy may, thỉnh thoảng bật máy may để sử dụng.
Nếu cất giữ máy may trong một thời gian dài mà không sử dụng có thể làm giảm hiệu suất hoạt
động của máy.
Để tránh làm hỏng máy may, không được tra dầu vào máy.
Khi sản xuất, máy may đã được tra một lượng dầu cần thiết để đảm bảo máy hoạt động tốt, việc tra dầu
đònh kỳ là không cần thiết.
Không cất giữ máy may ở các vò trí sau, nếu không có thể gây hỏng máy như gây gỉ sét do hiện tượng
ngưng tụ.
Nơi có nhiệt độ quá cao.
Nếu xảy ra các sự cố như khó xoay bánh đà hoặc có tiếng ồn bất thường, hãy ngừng sử dụng máy ngay
lập tức và liên hệ đại lý bán lẻ hoặc trung tâm dòch vụ ủy quyền gần nhất.
Nơi có nhiệt độ quá thấp.

Nơi thường xuyên có sự thay đổi nhiệt độ.
Nơi có độ ẩm cao.
Gần ngọn lửa, lò sưởi hoặc máy điều hòa nhiệt độ.
Ở ngoài trời hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Nơi có nhiều dầu hoặc bụi bẩn.
1
18
3
Ổ chao
4
Dùng tua vít tháo hai ốc sau đó trượt nắp
đậy ổ chao sang trái để tháo ra ngoài.
Căn vò trí dấu và khớp với nhau.
Đảm bảo căn thẳng các vò trí trước khi
lắp ổ chao.
5
Nhấc ổ chao ra ngoài.
1
Dấu
2
Dấu
1
2
2
1
7
Lắp lại ổ chao để dấu trên ổ chao khớp
với dấu trên máy như hình dưới đây.
Tua vít
1

1
Chổi cọ
6
Dùng chổi cọ hoặc máy hút bụi để loại bỏ
hết bụi bẩn ở ổ chao và các bộ phận xung
quanh ổ chao.
Không được tra dầu vào ổ chao.
Ổ chao
2
1
2
8
Lắp lại nắp đậy ổ chao sau đó siết chặt
ốc.
Đảm bảo lắp chặt nắp đậy ổ chao.
1
3
1
Ốc

TRUNG TÂM BẢO HÀNH:
TP.HCM : Tầng 5 Tòa nhà Minh Long
Số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.16, Q.3
Tel: (08) 6 2908787 – Fax: (08) 6 290 8788
Hà Nội : 296 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng
Tel: (04) 3 972 6071 – Fax: (04) 3 972 6145
Cần Thơ : 1/53A Đinh Tiên Hoàng, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều
Tel: (0710) 3 767 557 – Fax: (0710) 3 768 151
Đà Nẵng : 401 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 3 889 789 – Fax: (0511) 3 889 839

Bộ phận đánh suốt lắp vào thuyền. Núm xoay kiểm soát và điều chỉnh độ dài mũi may. Trục giữ ống chỉ. Núm xoay kiểm soát và điều chỉnh độ rộng mũi may. Núm xoay kiểm soát và điều chỉnh độ căng chỉ. Móc dẫn chỉ. Cần lấy chỉ. Bộ phận cắt chỉ. Bộ phận xỏ kim. Bộ phận lắp suốt nhanh. 101112131415161718C ần kiểm soát và điều chỉnh chân vòt. 19C ần vặn làm khuy. 20H ạ cần vặn làm khuy để thực thi làm khuy. Bàn đạp. 21N hấn vào cần hòn đảo mũi để may mũi hòn đảo. 2021NH ỮNG LỖI THƯỜNG GẶPDanh sách lỗiNguyên nhân Cách xử lýỐng suốt chỉ đang nằm bên phải. Chuyển ống suốt chỉ sang bên trái. Bật công tắc nguồn nguồn. Công tắc nguồn tắt. Không sử dụng bàn đạp đúng cách. Lắp sai kim. Kim bò hư hoặc mòn. Cỡ kim, chỉ và vải không tương thích. Chỉ bò rối. Lắp suốt chỉ sai. Suốt chỉ bò trầy xước hoặc khôngquay đều. Độ căng chỉ không tương thích. Xỏ sai chỉ trên. Chỉ trên bò rối. Chỉ trên quá chặt. Kim bò hư hoặc mòn. Sử dụng bàn đạp đúng cách. Tiến hành thay mới suốt chỉ. Điều chỉnh lại độ căng chỉ. Tiến hành xỏ chỉ lại đúng cách. Tiến hành xỏ chỉ và lắp lại suốt chỉđúng cách. Đứt chỉ trên. Xỏ chỉ sai hoặc lắp suốt chỉ sai. Cỡ kim, chỉ và vải không tương thích. Xỏ chỉ sai. Tiến hành lắp lại kim đúng cách. Tiến hành thay kim mới. Gỡ lại chỉ bò rối. Lắp lại suốt chỉ đúng cách. Xỏ lại chỉ trên đúng cách. Gỡ lại chỉ bò rối. Điều chỉnh lại độ căng chỉ. Tiến hành thay kim mới. Cỡ kim, chỉ và vải không tương thích. Bỏ mũi. Tiến hành lắp lại kim đúng cách. Lắp sai kim. Tiến hành thay kim mới. Kim bò hư hoặc mòn. Cỡ kim, chỉ và vải không tương thích. Gãy kim. Chỉ dưới bòrối hoặc đứt. Nhăn vải. Máy may khônghoạt động. Chọn loại kim và chỉ tương thích vớiloại vải. Chọn loại kim và chỉ tương thích vớiloại vải. Chọn loại kim và chỉ tương thích vớiloại vải. Chọn loại kim và chỉ tương thích vớiloại vải. Nếu máy may ngừng hoạt động giải trí, hãy tìm hiểu thêm các sự cố sau đây trước khi nhu yếu thay thế sửa chữa. Nếu cần trợ giúp thêm, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các câu hỏi thường gặp và mẹo xử lý sự cố trêntrang Brother Solutions Center tại đòa chỉ http://solutions.brother.com. Nếu sự cố vẫn sống sót, hãyliên hệ đại lý kinh doanh nhỏ hoặc TT dòch vụ ủy quyền gần nhất. Không sử dụngđược chức năngxỏ chỉ. Nâng kim lên bằng cách xoay bánhđà về phía bạn sao cho đường đánhdấu trên bánh đà hướng lên trên. Vò trí kim không đúng. Tiến hành lắp lại kim đúng cách. Lắp sai kim. BẢNG HƯỚNG DẪN KẾT HP KIM, CHỈ, VẢIĐiều chỉnh lại độ căng chỉ. Chọn loại kim và chỉ tương thích vớiloại vải. Khi thực thi may, cần lựa chọn loại kim phụ thuộc vào vào vật liệu vải và độ dày của chỉ. Dựa vào bảng dưới đây để lựa chọn đúng loại kim và chỉ tương thích với vật liệu vải bạn may. Độ căng chỉ không tương thích. Chỉ bò rối. Gỡ lại chỉ bò rối. Đường may xấu. Danh sách lỗi Nguyên nhân Cách xử lýMũi may quá ngắn. Vò trí bàn lừa không đúng. Cỡ kim, chỉ và vải không tương thích. Vải không ăn chỉ. Chỉ bò rối. Tăng độ dài mũi may. Gạt nút kiểm soát và điều chỉnh bàn lừa sang bênphải ( nhìn từ phía sau máy ). Gỡ lại chỉ bò rối. Kim số 14 – 16C hất liệuvải dàyVải JeanVải nhungKaki50-6030-50Chỉ tổng hợpChất liệu vảiChỉKích cỡ kimLoại chỉ Kích cỡChất liệu vảitrung bìnhVải cotton60 – 9050K im số 11 – 14K im số 9 – 11C hỉ tổng hợpChất liệuvải mỏngVải thunVải voan60 – 9050C hỉ tổng hợpVải satanhLưu ýChọn đúng loại kim, chỉ và vải theo bảng hướng dẫn trên. Nếu chọn không đúng như khi mayvải dày ( như vải jean ) bằng kim nhỏ ( như loại kim số 9-11 ), kim sẽ bò cong hoặc gãy. Ngoài ra, đường may sẽ không đều, nhăn vải hoặc bò bỏ mũi. ĐÁNH SUỐTĐặt cuộn chỉ vào trục giữ ống chỉ. Bật công tắc nguồn nguồn máy may. Tay phải giữ sợi chỉ, tay trái móc sợi chỉ điqua móc dẫn chỉ. Sau đó cuộn sợi chỉ xungquanh đóa căng chỉ và luồn chỉ vào hoàntoàn. Luồn đầu sợi chỉ vào lỗ nhỏ trên suốt chỉtừ trong ra ngoài suốt. Một tay giữ đầu sợi chỉ, sau đó nhẹ nhàngnhấn bàn đạp để sợi chỉ được cuốn vàosuốt chỉ vài lần. Sau đó ngừng may. Đặt suốt chỉ vào ống suốt chỉ sau đó gạtống suốt chỉ sang phải. Vặn suốt chỉ theochiều kim đồng hồ đeo tay cho đến khi lò xo trênống suốt chỉ khớp vào đường rãnh trênsuốt chỉ. Đóa căng chỉLò xo trên ống suốt chỉĐường rãnh7-10 cm ( 3-4 inch ) Luồn chỉ vàohoàn toàn. Đóa căng chỉỐng suốt chỉSuốt chỉCắt bỏ phần chỉ thừa ở phía trên suốt chỉ. Chừa sợi chỉ khoảng chừng 1 cm ( 1/2 inch ) tínhtừ lỗ trên suốt chỉ. Nhấn bàn đạp để mở màn may. 1 cm ( 50% inch ) Suốt chỉ đúngSuốt chỉ bò lỗiLƯU ÝTrong quy trình đánh suốt, thao tác sai sẽlàm cho suốt chỉ quá chặt hoặc quá lỏngsẽ dẫn đến việc gãy kim khi may. LẮP SUỐT CHỈNếu khi lắp suốt, chỉ không được luồn qualò xo kiểm soát và điều chỉnh độ căng chỉ trên hộpđựng suốt chỉ, hoàn toàn có thể dẫn đến độ căng chỉkhông đúng. Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đàngược chiều kim đồng hồ đeo tay và nâng cầnđiều chỉnh chân vòt lên. Trượt nắp đậy suốt chỉ sau đó nhấc lên đểtháo nắp đậy ra. Lắp suốt chỉ vào để bảo vệ đầu sợi chỉnằm ở vò trí theo hướng mũi tên tronghình vẽ. Nắp đậy suốt chỉLò xo kiểm soát và điều chỉnh độ căng chỉTay phải giữ nhẹ suốt chỉ, tay trái kéo sợichỉ luồn qua đường rãnh như hình vẽ. Lắp lại nắp đậy suốt chỉ đúng vò trí bằngcách lắp phần nhô ra khớp với đườngrãnh rồi đẩy vào để cố đònh nắp đậy. Đường rãnhPhần nhô raXỎ CHỈCần lấy chỉCần kiểm soát và điều chỉnh chân vòtLò xo10Tắt công tắc nguồn nguồn máy may. Nâng cần kiểm soát và điều chỉnh chân vòt lên. Đặt cuộn chỉ vào trục giữ ống chỉ. Xỏ chỉ theo hướng dẫn trong hình minh họa. Đảm bảo đưa chỉ lên móc qua cần lấy chỉvà luồn sang trái như hình minh họa. Tay phải giữ sợi chỉ, tay trái móc sợi chỉ điqua móc dẫn chỉ. Trục giữ ống chỉMóc dẫn chỉ ( phía sau ) Móc dẫn chỉ ( phía trước ) Cần lấy chỉDấu trên bánh đàDấu trên bánh đàNâng kim lên bằng cách xoay bánh đàngược chiều kim đồng hồ đeo tay để dấu trênbánh đà hướng lên trên. Móc kẽm ở trụ kimTay trái giữ sợi chỉ, tay phải luồn chỉ rasau móc kẽm ở trụ kim. Nếu máy may có bộ phận xỏ kim, hãydùng bộ phận này để xỏ chỉ vào kim. Lưu ýTrước khi xỏ chỉ, bảo vệ nâng cần điềuchỉnh chân vòt và cần lấy chỉ lên. Xỏ chỉ không đúng hoàn toàn có thể gây ra các sự cốkhi may. 11M óc chỉ vào móc kẽm ở trụ kim. Xỏ chỉ vào kim từ phía trước ra sau, chừamột đoạn chỉ khoảng chừng 5 cm ( 2 inch ). 5 cm ( 2 inch ) Lưu ýNên thử trên vải để kiểm tra độ căng chỉtrước khi may lên loại sản phẩm. Lưu ýNếu lắp suốt chỉ không đúng cách, chỉtrên hoàn toàn có thể quá chặt. Trong trường hợpnày, lắp lại suốt chỉ. Lưu ýNếu xỏ chỉ trên không đúng cách, chỉ trêncó thể quá lỏng. Trong trường hợp này, xỏlại chỉ trên. 12 Độ căng chỉ có ảnh hưởng tác động đến chất lượng đường may. Cần kiểm soát và điều chỉnh độ căng chỉ tương thích mỗi khithay đổi loại vải hoặc chỉ. Mặt ngoàiMặt trongChỉ trênChỉ dướiĐộ căng chỉ đúng rất quan trọng nên khôngđể độ căng chỉ quá lớn hoặc quá nhỏ vì sẽảnh hưởng đến đường may và hoàn toàn có thể làmnhăn vải. Độ căng chỉ thích hợpXuất hiện nốt khóa chỉ ở mặt ngoài vải. Chỉ trên quá chặtXuất hiện nốt khóa chỉ ở mặt trong vải. Chỉ trên quá lỏngGiảm độ căng chỉ bằng cách vặn núm điềuchỉnh độ căng chỉ sang số nhỏ hơn. Điều chỉnhTăng độ căng chỉ bằng cách vặn núm điềuchỉnh độ căng chỉ sang số lớn hơn. Điều chỉnhĐỘ CĂNG CHỈMặt ngoàiMặt trongChỉ trênChỉ dướiXuất hiệnnốt khóachỉ ở mặtngoài vải. Mặt ngoàiMặt trongChỉ trênChỉ dướiXuất hiệnnốt khóachỉ ở mặttrong vải. 13C ần kiểm soát và điều chỉnh chân vòtTua vítChốt giữ kimKimỐc cố đònh kimTua vítNâng kim lên bằng cách xoay bánh đàngược chiều kim đồng hồ đeo tay để dấu trênbánh đà hướng lên trên. Hạ cần kiểm soát và điều chỉnh chân vòt xuống. Tay trái giữ kim, tay phải dùng tua vít mởốc cố đònh kim ngược chiều kim đồng hồđể tháo kim ra ngoài. Lắp kim bằng cách đẩy kim từ dưới lêncho đến khi kim chạm tới chốt giữ kim. Sau đó dùng tua vít siết chặt ốc cố đònhkim. Thao tác lắp kim đôi tương tự như. CÁCH LẮP KIMTắt công tắc nguồn nguồn máy may. Không vặn tua vít quá mạnh trong khitháo hoặc lắp ốc cố đònh kim vì có thểlàm hỏng các bộ phận của máy may. Đường rãnhChốtNút tháo chân vòtBộ phận cố đònh chân vòtChân vòt14Tắt công tắc nguồn nguồn máy may. Nâng cần kiểm soát và điều chỉnh chân vòt lên. Hướng lắp chân vòt. Hạ cần kiểm soát và điều chỉnh chân vòt xuống và lắpchân vòt vào đường rãnh. Nếu chân vòtđược lắp đúng vò trí, chốt chân vòt sẽ kêutách. Nhấn nút tháo chân vòt ở phía sau bộphận cố đònh chân vòt để tháo chân vòt rangoài. Nâng kim lên bằng cách xoay bánh đàngược chiều kim đồng hồ đeo tay để dấu trênbánh đà hướng lên trên. Đặt chân vòt bên dưới sao cho chốt chânvòt và đường rãnh khớp với nhau. HƯỚNG DẪN THAY CHÂN VỊTLƯU ÝNếu không lắp chân vòt đúng hướng, kimsẽ bò cong hoặc gãy gây thương tích dokim chạm vào chân vòt. 15K huy ( dùng chân vòt A ) Đánh dấu trên vảiDụng cụ đo kích cỡ nútKhuy ( dùng chân vòt A ) Đánh dấu trên vảiCần vặn làm khuyDấu trên chân vòtDùng phấn đánh đấu vò trí và độ dài khuytrên vải. Lắp chân vòt ” A ” và vặn nút chọn đườngmay để làm khuy. HƯỚNG DẪN LÀM KHUY VÀ NÚTKéo cần vặn làm khuy xuống dưới và đẩynhẹ về sau. Mở dụng cụ đo kích cỡ nút để đặt nútvào. Luồn chỉ trên qua lỗ ở chân vòt. Cần may lược trước. Hạ chân vòt xuống để căn các dấu ở chânvòt với dấu trên vải. Tăng đường kính và độ dày nút, sau đó điềuchỉnh kích cỡ của dụng cụ đo theo độdài của nút. ( Khoảng cách giữa các điểm lưu lại trênthước của chân vòt là 5 mm ( 3/16 inch ) ). Ví dụ : Một nút có đường kính 15 mm ( 9/16 inch ) và dày 10 mm ( 3/8 inch ), kích thướckhuy tương thích trên dụng cụ đo là 25 mm ( 1 inch ). Nếu nút không vừa với thước đoThước trênchân vòtĐộ dày khuy5mm ( 3/16 inch ) 10 mm ( 3/8 inch ) 15 mm ( 9/16 inch ) Đặt nút nằm trên vải và bên dưới chân vòtnhư hình vẽ và bảo vệ kim không bò lệchra ngoài lỗ nút. Nếu kim lệch ra ngoài lỗnút, làm lại bước. Tắt công tắc nguồn nguồn máy may. 16T iến hành may từ từ khoảng chừng 10 mũi. Dùng kéo cắt chỉ trên và chỉ suốt ở đầumũi may. Lắp chân vòt ” M ” vào máy may. Đo khoảng cách giữa khuy và dấu trênvải. Sau đó kiểm soát và điều chỉnh độ rộng mũi phù hợpvới khoảng cách của lỗ nút. Kéo sợi chỉ ở đầu mũi may vào mặt trongvải, sau đó buộc chặt với suốt chỉ. Lắp tấm sắt kẽm kim loại ở trụ kim. Bật công tắc nguồn nguồn máy may. Nút ( dùng chân vòt M ) Giữ nhẹ sợi chỉ và mở màn may. Đường may của khuy theo thứ tự như hìnhvẽ. 2 417T ắt máy may và rút phích cắm điện. Nhấc kim và chân vòt lên trên. Tháo kim và chân vòt bằng tua vít. Vệ sinh máyBảo dưỡng máyNghiêm cấm tra dầu vào máy mayChú ý khi cất giữ máy mayBẢO DƯỢNG VÀ VỆ SINH MÁY MAYĐảm bảo rút phích cắm của máy may ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh, nếu không hoàn toàn có thể gây nguyhiểm do điện giật. Lưu ýĐể lê dài thời hạn sử dụng máy may, đôi lúc bật máy may để sử dụng. Nếu cất giữ máy may trong một thời hạn dài mà không sử dụng hoàn toàn có thể làm giảm hiệu suất hoạtđộng của máy. Để tránh làm hỏng máy may, không được tra dầu vào máy. Khi sản xuất, máy may đã được tra một lượng dầu thiết yếu để bảo vệ máy hoạt động giải trí tốt, việc tra dầuđònh kỳ là không thiết yếu. Không cất giữ máy may ở các vò trí sau, nếu không hoàn toàn có thể gây hỏng máy như gây gỉ sét do hiện tượngngưng tụ. Nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu xảy ra các sự cố như khó xoay bánh đà hoặc có tiếng ồn không bình thường, hãy ngừng sử dụng máy ngaylập tức và liên hệ đại lý kinh doanh nhỏ hoặc TT dòch vụ ủy quyền gần nhất. Nơi có nhiệt độ quá thấp. Nơi tiếp tục có sự đổi khác nhiệt độ. Nơi có nhiệt độ cao. Gần ngọn lửa, lò sưởi hoặc máy điều hòa nhiệt độ. Ở ngoài trời hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nơi có nhiều dầu hoặc bụi bẩn. 18 Ổ chaoDùng tua vít tháo hai ốc sau đó trượt nắpđậy ổ chao sang trái để tháo ra ngoài. Căn vò trí dấu và khớp với nhau. Đảm bảo căn thẳng các vò trí trước khilắp ổ chao. Nhấc ổ chao ra ngoài. DấuDấuLắp lại ổ chao để dấu trên ổ chao khớpvới dấu trên máy như hình dưới đây. Tua vítChổi cọDùng chổi cọ hoặc máy hút bụi để loại bỏhết bụi bẩn ở ổ chao và các bộ phận xungquanh ổ chao. Không được tra dầu vào ổ chao. Ổ chaoLắp lại nắp đậy ổ chao sau đó siết chặtốc. Đảm bảo lắp chặt nắp đậy ổ chao. ỐcTRUNG TÂM BẢO HÀNH : TP.Hồ Chí Minh : Tầng 5 Tòa nhà Minh LongSố 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. 16, Q. 3T el : ( 08 ) 6 2908787 – Fax : ( 08 ) 6 290 8788H à Nội : 296 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà TrưngTel : ( 04 ) 3 972 6071 – Fax : ( 04 ) 3 972 6145C ần Thơ : 1/53 A Đinh Tiên Hoàng, P. Thới Bình, Q. Ninh KiềuTel : ( 0710 ) 3 767 557 – Fax : ( 0710 ) 3 768 151 TP. Đà Nẵng : 401 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, TP. Đà NẵngTel : ( 0511 ) 3 889 789 – Fax : ( 0511 ) 3 889 839